"The Lyons Chamber Players" me?unarodni je komorni ansambl posve?en približavanju klasi?ne glazbe današnjim slušateljima.

Veliki kompozitori pisali su sa straš?u koja se može prenijeti na nove naraštaje, a istovremeno biti nadahnu?e onima kojima je ova glazba ve? poznata. Široko iskustvo komornog ansambla 'Lyons' zra?i iz njihovih dinami?nih nastupa.

Naši su glazbenici prihva?eni u gradovima kao što su New York, Osaka, New Orleans, Moskva, Chicago i Quebec. "The Lyons Chamber Players" nastupali su u: New York City Operi, sa Zagreba?kim Solistima, u Los Angeles Filharmoniji, s Beogradskim Radio Orkestrom, New York City baletom, Orchestra Sinfonica de Galicia, Los Angeles Chamber Orkestra, Quibec Symphony, Houston baletom i Los Angeles operi. Tako?er su sudjelovali u snimanju glazbe za film i televiziju.

Nadahnuti velikim orkestrima isto?ne Europe, "The Lyons Chamber Players" ujedinjuju guda?ke, puha?ke i limene instrumente. Ansambl nastupa sa devet do dvanaest instrumenata, a s ciljem postizanja ve?e raznolikosti ?esto na svojim nastupima uklju?uje i pjeva?e.

DOŠKOLAVANJE ?lanovi "The Lyons Chamber Players" su kvalificirani za podu?avanje na visokoškolskoj i postdiplomskoj razini, spremni podijeliti svoje profesionalno iskustvo i izvo?a?ke spoznaje.

MOGU?NOST OBRAZOVANJA 'Lyons Cubs ' je obrazovni program 'Lyons' komornog orkestra koji nudi izvanredno muzi?ko iskustvo u?enicima svih uzrasta. Pozovite nas u vašu u?ionicu ili školski orkestar. U?enici ?e nau?iti vrednovati glazbu, kompoziciju i izvo?enje od profesionalnih glazbenika.

Cilj nam je nadahnuti i usmjeriti za doživotno glazbeno putovanje.

Ukoliko ste zainteresirani za naše obrazovne programe nazovite na (646) 286-0567.

English German French Italian Hungarian Spanish Dutch Greek Russian Croatian Serbian Japanese Hebrew Armenian Korean Chinese

THIS WEBSITE IS FUNDED BY IRA AND LISA GWIN.
FOR FURTHER INFORMATION ABOUT THE LYONS CHAMBER PLAYERS, CONTACT US.
SITE CONTENT © COPYRIGHT 2006, DOUGLAS LYONS. ALL RIGHTS RESERVED. SITE DESIGNED BY: RUSSEM PRODUCTIONS.